Inspiring Futures

Descobreix la inspiring community d'ESADE

40 persones, 17 països, 6 idiomes. La diversitat de la comunitat d’ESADE es plasma en el nostre vídeo corporatiu: alumnes, professors, personal d’administració i serveis, antics alumnes, membres de l’equip directiu i altres persones vinculades a la institució generen un discurs comú que transmet els valors d’ESADE.

És, en definitiva, un retrat de la gent que forma ESADE, una comunitat diversa i optimista que vol inspirar el futur de les persones per tal de construir, entre tots, un món millor.

Què és Inspiring Futures per a tu?