Graus

Grau en Direcció d'Empreses - BBA

Sol·licitar informació
Programa
El Grau en Direcció d'Empreses-BBA és un programa innovador i rigorós dirigit a estudiants amb talent, motivació i inquietud interessats en el món de les finances, el marketing, o aquells que volen crear la seva pròpia empresa.

Els estudiants completaran la seva formació amb un semestre de pràctiques professionals en empreses o organitzacions de primer nivell i un semestre d'intercanvi en una de les millors business schools de tot el món.
Detalls
  • Inici: 04.09.2015
  • Duració: 12 mesos
  • Cost: 14.800€
  • Llengua: Espanyol
  • Temàtiques: Dirección de empresas
  • Ciutats: Barcelona
A qui va dirigit
Estudiants de 2n de Batxillerat que hagin cursat el batxillerat en qualsevol de les modalitats, excepte en la d'Humanitats i Art, i que hagin obtingut l'accés a la universitat en el mes de juny.
Admissions
Procés d'admissió:

- Cumplimentar la sol·licitud d'admissió online: www.esade.edu/online
- Enviar la documentació que complementa la sol·licitud d'admissió, entre la que han de figurar les qualificacions acadèmiques dels darrers quatre anys.
- Realitzar el test d'admissió propi d'ESADE.
- Entrevista personal: el Comitè d'Admissions pot sol·licitar al candidat la realització d'una entrevista personal com a part del procés d'admissió.

Finançament:

Per evitar que l'aspecte econòmic impedeixi accedir als nostres estudis a persones qualificades i amb motivació, disposem d'un ventall de beques i ajudes econòmiques:

- Beques al Talent: Beca de fins al 90% , per a alumnes amb un destacat expedient acadèmic i sense recursos econòmics suficients

- Beques d'Allotjament: Beca del 50% d'una plaça en una residència amb conveni amb ESADE, per a alumnes de fora de la província de Barcelona sense recursos econòmics suficients.

- Beques d'Intercanvi: Beca de 2.500€ per a alumnes que tinguin concedit el destí de l'intercanvi que acreditin una bona trajectòria acadèmica i sense recursos econòmics suficients.

- Beques SUD: Beca de 2.000€ per a alumnes que tinguin concedida una pràctica professional solidària en el marc del SUD, amb una trajectòria acadèmica destacada i sense recursos econòmics suficients.

- Premis a l'Excel·lència Acadèmica: Premi del 100% per als millors expedients amb una nota d'accés igual o superior a 9,5 sobre 10.

- Premis al Mèrit Acadèmic: Premi del 25% per a alumnes amb una nota d'accés igual o superior a 9 sobre 10.

- Premi a la Innovació: Premi del 50 % per a alumnes amb un perfil emprenedor, innovador, global i compromès amb la societat i amb una nota d'accés igual o superior a 9 sobre 10.

- Premi Matrícula d'Honor: Premi de 190€ per matrícula d'honor en una assignatura de formació bàsica i obligatòria del programa de grau.

- Ajudes Família: Ajuda del 10% per a alumnes que tinguin germans cursant un dels graus d'ESADE.

Préstecs d'estudi:

Pots accedir als préstecs d'estudis en condicions mols avantatjoses que cobreixen fins a l'import total del programa. El Banc Sabadell ofereix dues opcions per a finançar el 100% de l'import de la matrícula:

1. Crèdit matrícula: fins a 18.000€ a 10 mesos sense interessos

2. Préstec: fins al 100% de l'import del programa a retornar fins a 11 anys després d'haver-lo sol·licitat

Les beques, els premis i les ajudes s'han de sol·licitar un cop el candidat hagi estat admès al programa.